Blog

Dvogledi za upotrebu na vodi

Dvogledi

Dvogledi su instrumenti sačinjeni od para identičnih teleskopa. Ovi teleskopi postavljeni su jedan do drugog i poravnati u jednoj tački, u istom pravcu, kako bi osoba koja gleda mogla videti udaljene objekte sa oba oka. U nautici, dvogled ima nedvosmisleno važnu ulogu, jer omogućava pojačanu vidljivost, radi bolje procene situacije u kojoj se plovilo nalazi.

Važno je naglasiti da ovaj uređaj daje trodimenzionalnu sliku, a razmaknuti objektivi pružaju osećaj dubine prostora.

Prvi modeli dvogleda bili su veoma jednostavni, a njihova učinkovitost nije bila idealna. Naime, koristili su konveksna sočiva za objektiv i konkavna za okular. Ovo je rezultiralo uspravnom slikom, uskim vidnim poljem i malim uvećanjem. Trebalo bi reći da se ovakvi modeli koriste i danas, kod jeftinijih modela, ali i kod dvogleda za posmatranje opera ili kod zlatarskih lupa.

Kada govorimo o modelima koji se koriste u nautičkom svetu, važno je da znamo kako pronaći savršen dvogled. U narednim redovima odgovor na ovo pitanje daje vam prodavnica nautičke opreme u Beogradu, Tehnonautika.

Koji tip prizme više odgovara dvogledima za nautiku?

Postoje dva tipa prizme koje se koriste pri izradi dvogleda – porro prizma i roof prizma.

Dvogledi sa porro prizmom koriste sistem refleksije, patentiran od strane Ignacija Poroa, sredinom devetnaestog veka. Sistem se sastoji od dve porro prizme, u konfiguraciji slova Z. Rezultat je dvogled sa široko razmaknutim objektivima i bliskim okularima. Njihova prednost u odnosu na druge dvoglede, koji koriste drugi tip prizmi je skraćena fizička dužina objektima i bolji osećaj dubine.

Dvogledi

Sa druge strane, imamo i takozvane roof prizme. Okulari su na približno istoj osi kao i objketivi, koji su manje razmaknuti. Slika koju dobijate je tamnija od dvogleda sa porro prizmom. Ovakvi modeli zahtevaju skuplji proces proizvodnje, te je njihova cena svakako veća u odnosu na modele sa porro prizmom.

Svaki iskusni nautičar reći će vam da su porro prizme optički superiornija opcija. Ukoliko možete da birate, uvek odaberite ovakvu vrstu uređaja za posmatranje.

Optički parametri koji utiču na kvalitet slike koju pružaju dvogledi

Uvećanje je svakako najvažniji optički parametar na koji bi trebalo da obratite pažnju pri kupovini. Odnos žižne daljine objektiva i okulara određivaće i koliko je uvećanje optičkog sistema.

Recimo, ako je uvećanje 7, to znači da će objekat koji se gleda izgledati 7 puta bliže vama. Veće uvećanje približava objekat i rezultuje užim vidnim poljem. U nautičke svrhe ne bi trebalo koristiti uređaje sa uvećanjem manjim od sedam.

Prečnik objektiva takođe je stavka koja će vam biti od koristi prilikom kupovine novog dvogleda. Veći objektiv skuplja više svetlosti, što olakšava posmatranje i u uslovima loše vidljivosti. Objektivi sa većim prečnikom daju oštriju i svetliju sliku. Ipak, kod modela za nautiku i ručnih dvogleda savetuje se prečnik objektiva do 70 mm. Razlog za to je veoma jednostavan – sa veličinom objektiva raste i masa samog aparata.

Vidno polje zavisiće od samog uvećanja dvogleda. Onaj model koji poseduje veće uvećanje imaće manje vidno polje. I obrnuto.

O čemu bi još trebalo voditi računa pri kupovini dvogleda za nautiku?

Kada birate dvogled za upotrebu na vodi, trebalo bi da birate vodootporne modele. Čak iako vam padne u vodu, vodootpornost sprečava ulazak vode u objektiv, magljenje sočiva i omogućava zadržavanje vodene pare napolju.

Kada odlučite da kupite novi model, vodite računa i o izlaznoj pupili. Ovo je funkcija uvećanja i prečnika okulara koja opisuje količinu svetla koje dopire do oka. U nautici se najčešće koriste 7×50 dvogledi koji ne ograničavaju dostupno svetlo.

Za nautičke svrhe, važi i pravilo višestrukih premaza sočiva. Uvek tražite FMC dvoglede, koji poseduju više premaza sočiva. Isto tako, trebalo bi paziti i na oblogu, odnosno materijal od kojeg je sačinjen sam uređaj za posmatranje. Mekša obloga čini da vaš dvogled ne klizi i ne ispada iz ruke.

Dvogledi

U prodavnici nautičke opreme Tehnonautika možete pronaći najkvalitetnije nautičke dvoglede, koji predstavljaju neophodnu opremu na svakom brodu. Osim toga, u našem asortimanu pronađite i svu drugu potrebnu nautičku opremu – zaštitnu, navigacionu, palubnu i slično. Čekamo vas!

Related Posts